Informacje niezbędne dla skarżącego - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Łobzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Informacje niezbędne dla skarżącego

ART. 255 § 1 KPA

 

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu

złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji

o znamionach skargi lub wniosku ,

jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych"

 

 

 

" Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby

składającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez

wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób

dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi,

albo też ujawnia prawnie chronione informacje."

J. Borowski, W. Adamiak, Borowski, Komentarz 2004, s 813

Metryczka

Data publikacji 19.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łobzie
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Jarzębski
do góry