Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Łobzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Petycje - podstawy prawne

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - Dz.U. RP z dnia 05 września 2014 r. poz. 1195

Składanie petycji

Petycje składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję można składać w formie pisemnej lub elektronicznej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:

Sekretariat Komendy Powiatowej Policji w Łobzie

ul. Wojska Polskiego 2, 73-150 Łobez

pokój nr 102

nr faksu: 4778255 04

e-mail: sekretariat.lobez@sc.policja.gov.pl

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 24.11.2015
Data modyfikacji : 07.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łobzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Walemar Miszel
Osoba udostępniająca informację:
Walemar Miszel
Osoba modyfikująca informację:
Walemar_Miszel

Nawigacja

do góry