Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Łobzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP w Łobzie, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Komenda Powiatowa Policji w Łobzie

ul. Wojska Polskiego 2

73-150 Łobez

sekretariat.lobez@sc.policja.gov.pl

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni id dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Metryczka

Data publikacji : 04.05.2011
Data modyfikacji : 24.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łobzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Majcher
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora KPP Łobez
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Jarzębski
do góry